Yvona Grünwaldová

Bachelor's thesis

Vliv vyprazdňování stolice na fyziologické funkce u pacientů na umělé plicní ventilaci

The effect of bowel movements on physiological functions in patients on artificial pulmonary ventilation
Abstract:
Bakalářská práce se věnuje problematice vlivu vyprazdňování na fyziologické funkce u pacientů na umělé plicní ventilaci. V teoretické části jsme se zaměřili na informace související s problematikou zmíněné práce a tou je zácpa, ventilace, fyziologické funkce, výţiva, mechanika dýchání, rehabilitace ve smyslu ventilace. V praktické části jsme sledovali přímý vliv vyprázdnění na fyziologické funkce a …more
Abstract:
The Bachelor thesis deals with the issue of the influence of unloading on physiological function in patients on artificial pulmonary ventilation. In the theoretical part we focused on information related with the issue of the said work and that is constipation, ventilation, physiological function, nutrition, mechanics of breathing, rehabilitation in the sense of ventilation. In the practical part we …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 22. 6. 2018

Thesis defence

  • Date of defence: 6. 9. 2018
  • Supervisor: PhDr. Olga Suková
  • Reader: Mgr. Zdeňka Knechtová

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Lékařská fakulta

Masaryk University

Faculty of Medicine

Bachelor programme / field:
Nursing / General Nurse