Bc. Anna Svobodová

Diplomová práce

Dynamický model distribuce perzistentních organických polutantů (POPs) ve vegetaci na území České republiky

Dynamic model of the distribution of persistent organic pollutants (POPs) in the vegetation in the Czech Republic
Anotace:
Abstrakt V minulosti byla do prostředí uvolněna značná část škodlivých látek. Jedná se o pesticidy, insekticidy nebo látky uvolněné přímo z průmyslových zdrojů, jako je spalování či výroba jiných chemických sloučenin. Mnohé z nich spadají do kategorie perzistentních organických polutantů (POPs). Jejich škodlivost spočívá hlavně ve schopnosti dlouhodobého setrvání v prostředí, toxicitě, přenosu na delší …více
Abstract:
Abstract In the past, there was released a huge number of harmful substances into the environment. Especially the pesticides, the insecticides or the substances released directly from the industrial sources like burning or manufacturing of other chemical substances. Most of them belong to the category of persistent organic pollutants. Their harm mainly consists of the ability of longevity in the environment …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 11. 1. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 14. 2. 2012
  • Vedoucí: Mgr. Jiří Komprda, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta