Karolína Čermáková

Bachelor's thesis

Crisis management: Conflict Bosnia and Herzegovina

Crisis Management: Conflict Bosnia and Herzegovina
Abstract:
The aim of my bachelor thesis is to map the civil war on the territory of Bosnia and Herzegovina with focus on the international intervention in the conflict, during which preventive diplomacy and crisis management were applied. The theoretical part of my thesis explains general terms related to the topic, i.e. crisis, conflict and crisis management, notably from an international perspective. The risks …more
Abstract:
Cílem mé bakalářské práce je zmapování občanské války na území Bosny a Hercegoviny se zaměřením na mezinárodní intervenci uplatňující preventivní diplomacii a krizový management v průběhu konfliktu. Část teoretická se zabývá vysvětlením všeobecných pojmů ve vztahu k tématu, jimiž jsou krize, konflikt a krizový management, a to zejména z pohledu mezinárodních aspektů. Na základě zkoumání historického …more
 
 
Language used: English
Date on which the thesis was submitted / produced: 13. 5. 2016
Accessible from:: 13. 5. 2016

Thesis defence

  • Supervisor: Mgr. Marek Tomaštík, Ph.D.

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

Čermáková, Karolína. Crisis management: Conflict Bosnia and Herzegovina . Uherské Hradiště, 2016. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta logistiky a krizového řízení

Full text of thesis

Accessibility: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 13.5.2016

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou od 13. 5. 2016 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta logistiky a krizového řízení
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe

Tomas Bata University in Zlín

Faculty of Logistics and Crisis Management

Bachelor programme / field:
Process Engineering / Risk Control