Bc. Marek Pípal

Master's thesis

Embryonální model s Danio rerio pro sledování významných mikropolutantů v životním prostředí

Danio rerio embryo model for evaluation of important micropollutants in the environment
Abstract:
Danio pruhované (Danio rerio) je široce využívaným modelovým organismem ze skupiny ryb a čím dál tím více se uplatňuje i v toxikologii a ekotoxikologii především v embryonálním testu toxicity. Ten vyhovuje současnému trendu eliminace experimentů na dospělých zvířatech, a zároveň umožňuje hodnotit více parametrů než pouze tradiční mortalitu a získat tak více informací o dané látce, než standardní testy …more
Abstract:
Danio rerio is fish model organism widely used in various fields of science and its importance and use in toxicology and ecotoxicology is rising, especially in form of Fish Embryo Toxicity (FET) test. FET test is considered as an alternative to the animal test performed with adult specimens. It allows evaluation of additional parameters and increase efficiency compared to test on adults, where only …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 22. 5. 2014

Thesis defence

  • Date of defence: 6. 6. 2014
  • Supervisor: prof. RNDr. Luděk Bláha, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta