Mgr. Tereza Kratochvílová

Bakalářská práce

Elektivní mutismus u dívky mladšího školního věku

Selective mutism in young school age girl
Anotace:
Komunikace je složitý proces přenosu informací, který má významný vliv na rozvoj osobnosti. V souvislosti s komunikací můžeme mluvit o mnoha komunikačních potřebách a motivech. Kromě verbální komunikace známe ještě složku neverbální, která výrazně dotváří obsah sdělení. Pokud jedna nebo více rovin jazykových projevů působí interferenčně vzhledem ke komunikačnímu záměru jednotlivce, mluvíme o tzv. narušené …více
Abstract:
Communication is a complicated informacion transmitting process which has a significant effect on personality advancement. In connection with communication we can distinguish many communication needs and motives. Besides verbal communication also nonverbal communication is very important for the message. If one or more levels of speech work interferentialy with the communication plan of a person, we …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 2. 5. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 31. 5. 2011
  • Vedoucí: PhDr. Barbora Chleboradová, Ph.D.
  • Oponent: PhDr. Mgr. Pavla Sychrová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta