Ing. Jan Šlahora

Bakalářská práce

Statistika v lexikální analýze

Statistics in lexical analysis
Anotace:
Práce se zabývá studiem a aplikací exaktních metod, které jsou prováděny v lexikální analýze, obzvláště v rámci kvantitativní analýzy. Součástí práce je počítačový program, který umožní aplikovat popisované metody na libovolný text a porovnávat výsledky sledovaných charakteristik u různých textů.
Abstract:
The purpose of this thesis is studies and application of exact methods, which are applied in lexical analysis mainly in quantitative analysis. The thesis is consists of document text and computer program, that apply the described methods in any text and compare the results, which we analyzed in the text.
 

Klíčová slova

lingvistika statistika analýza
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 11. 5. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 13. 6. 2012
  • Vedoucí: Mgr. Jaroslav Marek, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Šlahora, Jan. Statistika v lexikální analýze. Pardubice, 2012. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Pardubice. Fakulta elektrotechniky a informatiky

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Pardubice, Fakulta elektrotechniky a informatiky

Univerzita Pardubice

Fakulta elektrotechniky a informatiky

Bakalářský studijní program / obor:
Informační technologie / Informační technologie