Lucie Koucká

Bakalářská práce

Jsou Češi pověrčiví? Aneb vliv pátku 13. na nehodovost na silnicích

Are Czechs superstitious or the effect of Friday the 13th in accidents on Czech highways
Anotace:
Cílem práce je zjistit, zda má pátek třináctého, jako zvolený zástupce pověrčivosti, vliv na počet autonehod na českých silnicích. Ověřovaná hypotéza práce je, že lidé budou v tento den opatrnější, což se projeví ve sníženém počtu nehod. Na základě pětileté časové řady pátků je odhadnut model metodou nejmenších čtverců s robustními směrodatnými chybami, kde jako endogenní proměnná je denní počet autonehod …více
Abstract:
The aim of this thesis is to find out whether Friday the thirteenth as a chosen representative of the superstition has an influence to the number of traffic accidents in the Czech Republic. The hypothesis that is being verified is that on Friday the thirteenth, drivers will be more cautious resulting in less accidents. Based on the five year long time series the model is estimated using the ordinary …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 25. 2. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 17. 6. 2014
  • Vedoucí: Martin Hronza
  • Oponent: Aleš Rod

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/42497