Lucie KLIEROVÁ

Diplomová práce

Demografické stárnutí v ČR a jeho vliv na budoucí ekonomický a sociální vývoj

Demographic aging in the Czech Republic and its influence on future economic and social development
Anotace:
Tématem mé diplomové práce je demografické stárnutí v České republice a jeho vliv na ekonomický a sociální vývoj. V první části práce uvádím základní demografické ukazatele spojené se stárnutím a jejich vliv na stárnutí společnosti. Druhá část je zaměřena na analýzu demografického stárnutí v krajích - na úmrtnost, porodnost a migraci. Dále jsou kraje porovnány na základě věkového složení, indexu stáří …více
Abstract:
The topic of my thesis is demographic aging in the Czech Republic and its influence on economic and social development. In the first part, I indicate the basic demographic characteristics associated with aging and their influence on an aging society. The second part is focuses on the analysis of demographic aging in the regions - on mortality, natality and migration. Further, the regions are compared …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 29. 2. 2012
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Petr Kačírek

Citační záznam

Jak správně citovat práci

KLIEROVÁ, Lucie. Demografické stárnutí v ČR a jeho vliv na budoucí ekonomický a sociální vývoj. Ústí nad Labem, 2012. diplomová práce (Ing.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Fakulta sociálně ekonomická

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Fakulta sociálně ekonomická

UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

Fakulta sociálně ekonomická

Magisterský studijní program / obor:
Hospodářská politika a správa / Regionální rozvoj