Michaela WERNEROVÁ

Diplomová práce

Užití metody klíčového slova s žáky základních škol pro usnadnění osvojování si anglické slovní zásoby

Using the keyword method with primary school pupils to facilitate vocabulary learning in the EFL classroom
Abstract:
Jelikož slovní zásoba je bezpochyby nedílnou součástí procesu učení se každého cizího jazyka, rozvoj strategií které umožňují její uchování v dlouhodobé paměti patří k nejdůležitějším podmínkám úspěšného osvojování cizích jazyků. Cílem této diplomové práce bude na základě prostudované literatury podložené vlastním výzkumem zjistit, zda je metoda klíčového slova vhodná pro prezentaci nových …více
Abstract:
The aim of this diploma thesis is to investigate whether the keyword method is suitable for vocabulary presentation at the primary schools and whether it is appropriate for long term vocabulary retention. The factors of age and learning styles were taken into consideration. The author of this diploma thesis is also supposed to offer an optimised model of keyword method utilisation in the EFL classroom …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 20. 3. 2008

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 24. 4. 2008
  • Vedoucí: doc. Orlová Natalia

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, Pedagogická fakulta
http://arl.ujep.cz/

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem

Pedagogická fakulta

Magisterský studijní program:
Učitelství pro základní školy

Práce na příbuzné téma