Michaela WERNEROVÁ

Master's thesis

Užití metody klíčového slova s žáky základních škol pro usnadnění osvojování si anglické slovní zásoby

Using the keyword method with primary school pupils to facilitate vocabulary learning in the EFL classroom
Abstract:
Jelikož slovní zásoba je bezpochyby nedílnou součástí procesu učení se každého cizího jazyka, rozvoj strategií které umožňují její uchování v dlouhodobé paměti patří k nejdůležitějším podmínkám úspěšného osvojování cizích jazyků. Cílem této diplomové práce bude na základě prostudované literatury podložené vlastním výzkumem zjistit, zda je metoda klíčového slova vhodná pro prezentaci nových …more
Abstract:
The aim of this diploma thesis is to investigate whether the keyword method is suitable for vocabulary presentation at the primary schools and whether it is appropriate for long term vocabulary retention. The factors of age and learning styles were taken into consideration. The author of this diploma thesis is also supposed to offer an optimised model of keyword method utilisation in the EFL classroom …more
 
 
Language used: English
Date on which the thesis was submitted / produced: 20. 3. 2008

Thesis defence

  • Date of defence: 24. 4. 2008
  • Supervisor: doc. Orlová Natalia

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, Pedagogická fakulta
http://arl.ujep.cz/

University Jana Evangelisty Purkyně

Pedagogická fakulta

Master programme:
Department of English