BcA. Jitka Hlaváčová

Diplomová práce

Jsem jaká jsem - živel vzduch

I Am the way I Am - air as an element
Anotace:
Absolventský projekt Jsem jaká jsem - živel vzduch je tvůrčím procesem hledání a nacházení svého JÁ. Využívá významu rituálu, jeho znaků a symbolů, jež jsou spojeny s živly země, vody, ohně a vzduchu. Cílem tvůrčího procesu bylo také propojení uměleckých složek mluveného slova, tance a gest s hereckým projevem. Absolventský prrojekt byl zpočátku individuálním procesem tvorby, který se později stal …více
Abstract:
I am the way I am - air as an element is a creative proces of searching and fading of one's own ego. It makes use of the mening of a ritual, its features and symbols which are connection of the artistic items represented by spoken word, dance, gestures and dramatic display. At first, the graduate's project started as an individual creative proces only laterit turned into a co-operative creative work …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 22. 5. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 10. 6. 2018
  • Vedoucí: Mgr. Ladislava Košíková
  • Oponent: doc. Mgr. Hana Halberstadt

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Janáčkova akademie múzických umění v Brně, Divadelní fakulta
https://is.jamu.cz/th/zobkf/

Janáčkova akademie múzických umění v Brně

Divadelní fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Dramatická umění / Taneční a pohybové divadlo a výchova