Theses 

Movie-induced tourism. Analysis of benefits and challenges for destination marketing and development – Daria Kireeva

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Vysoká škola hotelová v Praze

Bakalářský studijní program / obor:
Gastronomie, hotelnictví a turismus / Hospitality Management

Práce na příbuzné téma

Zobrazit popisek

Daria Kireeva

Bakalářská práce

Movie-induced tourism. Analysis of benefits and challenges for destination marketing and development

Movie-induced tourism. Analysis of benefits and challenges for destination marketing and development

Anotace: Tato bakalářská práce se zabývá filmovým turismem jako specifickým odvětvím turistického průmyslu. Práce si klade za cíl definovat tento jev, indentifikovat jednotlivé typy filmového turismu a zaměřit se na jeho potenciál na poli marketingu a vývoji destinací. Práce dále shrnuje pozitivní i negativní vlivy filmového turismu a obsahuje případovou studii Nového Zélandu jako příklad úspěšného využití možností filmového turismu. Data pro tuto případovou studii byla získána ze sekundárních zdrojů dat včetně statistických vládních zpráv a existujících výzkumů na dané téma. Hlavní výstup této práce indikuje, že filmový turismus je na vzestupu, a pokud destinace využíjí existujícího potenciálu, může jít o silný marketingový nástroj. Existuje ovšem řada negativních i pozitivnách vlivů, které je třeba zvažovat. Pokud je však řádně řízen, i negativní vliv může být přeměněn na pozitivní. Nový Zéland je význačným příkladem marketingu a vývoje destinací díky filmovému turismu, což je demonstrováno analýzou dat z více dostupných zdrojů. Ukazuje se ovšem, že stále existuje prostor ke dalšímu rozvoji, zejména pak v regionu Matamata. Závěr této práce prezentuje návrhy a doporučení pro budoucí rozvoj tohoto regionu a pro efektivního využití filmového turismu pro celostátní rozvoj cestovního ruchu.

Abstract: This bachelor dissertation considers the tourism niche of the movie-induced tourism within the broader area of the tourism industry. The aim of the dissertation was to define this phenomena, identify different types of film tourism and focus on its potential for the destinations‘ marketing and development. The paper puts attempts to examine if the movies and other visual representations of the various destinations are powerful enough to increase an interest in that destination therefore creating such a phenomenon as movie tourism. Furthermore, this dissertation looks into the positive and negative effects of the movie-induced tourism and examines New Zealand as a study case for the successful usage of the film tourism opportunities. The data for the research was collected from the secondary data sources, including statistical government reports and existing researches on the topic. The main findings indicate that film induced tourism is a growing trend and, if destinations take advantage of all the existing opportunities, can be used as a powerful marketing tool. Though, there exist several negative as well as positive effects of it that need to be considered. However, if managed effectively, even negative consequences can be turned into positive ones. New Zealand is believed to be an outstanding example of the marketing and developing of the destination through the movie-induced tourism which is based on the analysis of the collected data from different available sources. However, it has been found that there is still space for development in the Matamata region and country in general. Further recommendations for future Matamata region development and more productive use of the film tourism to the benefit of the country as a destination are given in the end of the dissertation.

Keywords: destination, development, film, marketing, movie, tourism

Jazyk práce: angličtina

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 4. 6. 2018
  • Vedoucí: Ing. Štěpán Chalupa
  • Oponent: Ing. Martin Petříček, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola hotelová v Praze


Nahoru | Aktuální datum a čas: 25. 6. 2019 06:28, 26. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz