Bc. et Bc. Terezie Řánková

Master's thesis

Fenomén českého loutkářství v kontextu zápisu do Reprezentativního seznamu nemateriálního kulturního dědictví lidstva UNESCO

The phenomenon of Czech puppetry in the context of the inscription on the UNESCO Representative List Intangible Cultural Heritage of Humanity
Abstract:
Diplomová práce prezentuje fenomén loutkářství v České republice. Teoretická část se věnuje deskripci pojmu louka a loutkové divadlo a způsobu nahlížení z různých odborných směrů. Následný historický exkurz mapuje problematiku vývoje fenoménu loutkářství, se snahou postihnout vývoj loutkového divadla v co nejširší kulturní perspektivě. Na to navazuje pojednání o cestě českého loutkového divadla do …more
Abstract:
This thesis presents the phenomenon of puppetry in the Czech Republic. The theoretical part is devoted to the description of the concept of puppet and puppet theater and research from different professional directions. The historical excursion maps the issue of the development of the phenomenon of puppetry, with an effort to capture the development of puppet theater in the possible cultural perspective …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 18. 6. 2020

Thesis defence

  • Date of defence: 25. 6. 2020
  • Supervisor: doc. PhDr. Martina Pavlicová, CSc.
  • Reader: PhDr. Jana Pospíšilová, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta