Bc. Barbora Soukupová

Bakalářská práce

Postavení České národní banky mezi orgány veřejné moci

Role of the Czech National Bank among Public Authorities
Anotace:
Česká národní banka je nedílnou součástí finančního systému České republiky. Cílem této bakalářské práce je osvětlit a analyzovat problematiku spojenou s postavením České národní banky ve vztahu k veřejné moci. Úvodní kapitola je věnována vysvětlení pojmu veřejná moc a orgány veřejné moci. Následující kapitola se věnuje historickému rozboru vývoje této instituce od 19. století až do současnosti. Třetí …více
Abstract:
The Czech National Bank (CNB) is an integral part of the financial system of the Czech Republic. Goal of the thesis is to enlighten and analyse a status of CNB and its relationship to public power. The opening chapter explains the concept of the public power and public authorities. The following chapter deals with the historical analysis of the development of this institution from the 19th century …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 6. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 12. 9. 2017
  • Vedoucí: JUDr. Dr. Vít Ossendorf, Ph.D.
  • Oponent: Ing. Stanislav Heczko, PhD.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

Bakalářský studijní program / obor:
Bankovnictví / Bankovní management