Bc. Lucie Marhonsová

Master's thesis

Harmonizace práce a rodiny cizinců zaměstnaných v ČR

Reconciliation of work and family life in the perspective of foreigners employed in the Czech Republic
Abstract:
Tato práce se zabývá harmonizací práce a rodiny cizinců, kteří jsou zaměstnány v České republice. Hlavním cílem této práce je identifikování bariér cizinců při harmonizaci práce a rodiny. Diplomová práce je rozdělena do tří částí. První je teoretická část. Zde jsou prezentovány základní pojmy pro teoretické zarámování práce. Nejdříve je vysvětlena harmonizace práce a rodiny skrz nová sociální rizika …more
Abstract:
This thesis deals with harmonization between work and family of foreigners. The main goal of this thesis is identification the barriers of foreigners in harmonization work and family. The thesis is divided into three parts. The first part is theoretical. There is predented basic topic to create framework of the thesis. The first is explained concept harmonization work and family trough new social risks …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 17. 12. 2013

Thesis defence

  • Date of defence: 14. 1. 2014
  • Supervisor: Mgr. Blanka Plasová, PhD.
  • Reader: prof. PhDr. Tomáš Sirovátka, CSc.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií