BcA. Martin Střílka, DiS.

Bakalářská práce

Tympánové party ve skladbách Gustava Mahlera a Richarda Strausse

Timpani parts in the compositions of Gustav Mahler and Richard Strauss
Anotace:
Bakalářská práce pojednává o tympánových partech ve skladbách Gustava Mahlera a Richarda Strausse. Přesněji o partech v Mahlerově II. a III. symfonii a Straussově Don Juanovi a Alpské symfonii. V úvodu se práce zabývá historií tympánů, jejich vývojem, lidmi, kteří se o ten vývoj zasloužili a životem obou skladatelů. V rozboru partů se věnuje nejprve každému dílu jako celku a poté jednotlivým tympánovým …více
Abstract:
This Bachelor work discusses timpani parts in the compositions of Gustav Mahler and Richard Strauss. Specifically about parts in Mahler´s II. and III. symphony and Strauss's Don Juan and the Alpine symphony. In the beginning the work deals with the history of timpani, their development, the people who deserved on the development and life of both composers. In the analysis of the parts it devoted at …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 5. 5. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 16. 6. 2015
  • Vedoucí: MgA. Radek Tomášek

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Janáčkova akademie múzických umění v Brně, Hudební fakulta
https://is.jamu.cz/th/wigm9/

Janáčkova akademie múzických umění v Brně

Hudební fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Hudební umění / Hra na bicí nástroje

Práce na příbuzné téma

  • Žádné práce na příbuzné téma.