RNDr. Mgr. Mária Chropeňová, Ph.D.

Doctoral thesis

Air Quality Assessment by Using Pine Needles and Moss

Air Quality Assessment by Using Pine Needles and Moss
Abstract:
Životním prostředím chápeme vše, co je schopno vytvořit přirozené podmínky existence pro všechny živé organizmy, včetně člověka, a je předpokladem jejich dalšího vývoje. Kontaminace onoho životního prostředí je však vážným problémem. Na celém světě zaznamenala míra kontaminace výrazný nárůst, a to zejména v důsledku rozšíření a modernizace průmyslné výroby. Jednou obsáhlou skupinou látek znečišťujících …more
Abstract:
The environment is everything that creates natural conditions for the existence of organisms, including humans and is a precondition for their further development. A serious problem closely linked to the environment is environmental contamination which, which has substantially increased in recent times on a global scale, due to the expansion and modernization of industrial production. One particular …more
 
 
Language used: English
Date on which the thesis was submitted / produced: 5. 5. 2017

Thesis defence

  • Date of defence: 1. 6. 2017
  • Supervisor: doc. RNDr. Pavel Čupr, Ph.D.
  • Reader: doc. RNDr. Zdeněk Šimek, CSc., prof. Ing. Josef Čáslavský, CSc., prof. RNDr. Karol Mičieta, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta