Miroslava Medková

Bakalářská práce

Využívání dostupných antikoncepčních metod ženami ve věku 15-50 let

Use of contraceptive methods available to women aged 15-50 years
Anotace:
Tématem bakalářské práce je Využívání dostupných antikoncepčních metod ženami ve věku 15-50 let. Bakalářská práce má dvě části, část teoretickou a část výzkumnou. Teoretická část obsahuje v České republice dostupné antikoncepční metody a jejich charakteristiku. Výzkumnou část tvoří analýza a interpretace výzkumu, jehož cílovou skupinou byly ženy od 15-50 let. Výzkum odhaluje metody, které preferuje …více
Abstract:
The theme of bachelor work is Use of contraceptive methods available to women aged 15-50 years. The bachelor work has got two parts, a theoretic part and an exploratory part. The theoretic part contains available contraceptive methods and their characteristic in the Czech Republic. The exploratory part is formed by analysis and interpretation of research whose a target group were a woman between the …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 23. 4. 2010

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 15. 6. 2010
  • Vedoucí: Dr. med. Germund Hensel, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Medková, Miroslava. Využívání dostupných antikoncepčních metod ženami ve věku 15-50 let. Pardubice, 2010. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Pardubice. Fakulta zdravotnických studií

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Pardubice, Fakulta zdravotnických studií

Univerzita Pardubice

Fakulta zdravotnických studií

Bakalářský studijní program / obor:
Ošetřovatelství / Porodní asistentka

Práce na příbuzné téma

  • Žádné práce na příbuzné téma.