Sergey Demyanenko

Diplomová práce

Analýza strategického vývoje České republiky v kontextu hospodářské reformní agendy Evropa 2020 v letech 2010-2017

Analysis of the strategic development of the Czech Republic in the context of economic reform agenda Europe 2020 in years 2010-2017
Anotace:
Diplomová práce se zabývá problematikou hospodářské reformní agendy Evropa 2020 a především se zaměřuje na otázku, zda dosavadní vývoj České republiky probíhá v souladu se závazky Vlády České republiky vůči Evropské komisi ve vztahu k plnění jednotlivých indikátorů této strategie. Výzkum tématu nabývá s blížícím se koncem programového období strategie na významu …více
Abstract:
The diploma thesis addresses the issue of the economic reform agenda Europe 2020 and examines the question, whether the current development of the Czech Republic is in compliance with the commitments of the Government of the Czech Republic towards the European Commission in relation to the fulfilment of individual indicators of this strategy. The research of this particular topic is crucial due to …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 3. 10. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 28. 5. 2019
  • Vedoucí: Zdenka Vostrovská
  • Oponent: Milan Bednář

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/75910