Michal Žváček

Bakalářská práce

Identifikace plýtvání a návrh možností eliminace plýtvání ve vybrané firmě

Waste Identification and Opportunity to Waste Elimination in the Selected Company
Anotace:
Tématem této bakalářské práce je identifikace plýtvání a návrh možností eliminace plýtvání ve vybrané firmě. V teoretické části jsou rozebrány principy "štíhlé výroby", klasifikace plýtvání a konkrétní metody průmyslového inženýrství, které slouží k eliminaci plýtvání. V praktické části jsou provedeny analýzy, které slouží k identifikaci současného stavu plýtvání v podniku. Na základě těchto analýz …více
Abstract:
The topic of this bachelor thesis is the identification of waste in selected company and the proposal of ways of its elimination. In the theoretical part are analyzed the principles of "lean production", classification of waste and specific methods of industrial engineering, which serve to eliminate waste. In the practical part are performed analyzes, which serve to identify the current state of waste …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 14. 5. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: prof. Ing. Felicita Chromjaková, PhD.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Žváček, Michal. Identifikace plýtvání a návrh možností eliminace plýtvání ve vybrané firmě. Zlín, 2018. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta managementu a ekonomiky
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe