BcA. Verena Vodehnalová

Diplomová práce

Transfer nástěnných maleb z kostela sv. Alžběty v Doupově - historie a modelové restaurování

Transfer of murals from the Church of St. Elizabeth, Doupov - history and model conservation procedure
Anotace:
První část diplomové práce dokumentuje rozšířený průzkum a historický náhled restaurování nástěnných maleb sejmutých v kostele sv. Alžběty a kostele sv. Wolfganga v Doupově a následné porovnání restaurátorské praxe zasazené do kontextu historického období s referenční dokumentací ze zásahu v kostele sv. Václava v Hustopečích. Druhá část práce prezentuje průběh restaurování sejmuté nástěnné malby z …více
Abstract:
The first part of the thesis documents an extended survey and a historical overview of the restoration of wall paintings removed from the church of St. Alžběta and the church of St. Wolfgang in Doupov and the subsequent comparison of the restoration practice set in the context of the historical period with reference documentation from the intervention in the church of St. Václav in Hustopeče. The second …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 16. 8. 2023
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Vladislava Říhová, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Vodehnalová, Verena. Transfer nástěnných maleb z kostela sv. Alžběty v Doupově - historie a modelové restaurování. Litomyšl, 2023. diplomová práce (MgA.). Univerzita Pardubice. Fakulta restaurování

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Pardubice, Fakulta restaurování

Univerzita Pardubice

Fakulta restaurování

Magisterský studijní program / obor:
Výtvarná umění / Restaurování a konzervace nástěnné malby, sochařských děl a povrchů architektury: Malba