Bc. Veronika Filipová

Diplomová práce

Celoživotní vzdělávání jako prevence syndromu vyhoření

Lifelong education as prevention of burnout syndrome
Anotace:
Tato diplomová práce zkoumá vliv vybraných aspektů celoživotního vzdělávání na míru syndromu vyhoření. Je známa řada protektivních faktorů, které působí proti vzniku syndromu vyhoření. Jedním z těchto faktorů je možnost vzdělávání a osobního rozvoje. S přihlédnutím na skutečnost, že syndrom vyhoření je aktuálním a častým problémem zejména ve zdravotnických profesích, je tato práce zaměřena na jedno …více
Abstract:
This diploma thesis examines the influence of selected aspects of lifelong education at the rate of burnout syndrome. There is a wide variety of protective factors against the occurrence of burnout. One of these factors is the possibility of education and personal development. Burnout syndrome is current and common problem especially for health professions. This thesis is focused on one of the medical …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 9. 5. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 12. 6. 2017
  • Vedoucí: Mgr. Martin Sedláček, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Karla Brücknerová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta

Masarykova univerzita

Filozofická fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Pedagogika / Andragogika