Bc. Jakub Kučera

Diplomová práce

Teorie demokracie

Theory of democracy
Anotace:
Ve své práci jsem se zaměřil na oblast participace občanů na politickém dění ve státě. Pokusím se sumarizovat podmínky pro konání referenda na místní úrovni. Z dostupných informací analyzuji konání referend na místní úrovni v letech 2006 až 2015 a zhodnotím jeho vývoj. Podrobněji zhodnotím rok 2014 v oblasti konání místních referend. Jelikož tento rok byl v počtu konaných referend tím nejfrekventovanějším …více
Abstract:
In my work I focused on the area of citizen participation in politics in the state. I will try to summarize the conditions for holding the referendum at the local level. From the available information, analyze the referendum at the local level in the years 2006-2015 and evaluate its development. Evaluate in detail on local referendum in year 2014, because this year was the number of referendums held …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 29. 4. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 3. 6. 2016
  • Vedoucí: Mgr. Jan Hrubeš, Ph.D.
  • Oponent: PaedDr. Václav Netolický

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní

Vysoká škola finanční a správní

Magisterský studijní program / obor:
Hospodářská politika a správa / Veřejná správa