Mgr. Filip Coufal

Diplomová práce

Právní souvislosti zaměstnávání osob se zdravotním postižením

Legal Context of Employing Disabled Persons
Anotace:
Práce je zaměřena na základní právní úpravu zaměstnávání osob se zdravotním postižením, zejména na plnění povinného podílu. V obecné části práce bude čtenář seznámen s vývojem právní úpravy, současným stavem a následně se zásadními změnami, obsaženými v připravovaných novelách. Zvláštní část práce obsahuje výzkum tvořený analýzou statistických dat a informací získaných formou rozhovorů se zaměstnavateli …více
Abstract:
This thesis is focused on Legal context of disabled people employing, especially on fulfilling of a mandatory share. In the general part of this thesis a reader will be informed about a development of legal regulation, current regulations and then about major changes contained in amendments of the Act. The special part of the thesis contains a research of analysis of statistical data and information …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 27. 6. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 9. 9. 2014
  • Vedoucí: JUDr. Jaroslav Stránský, Ph.D.
  • Oponent: JUDr. Jan Horecký, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Právnická fakulta