Mgr. Klára Štaffová

Diplomová práce

Analýza BBC online zpráv ze světa

Analysis of World BBC News Online from the View Point of their Newsworthiness
Anotace:
Anotace Hlavním cílem této práce je analyzovat WORLD BBC NEWS online zprávy z hlediska jejich zpravodajské hodnoty podle seznamu vybraných kritérií. První část práce poskytuje obecný úvod do problematiky výběru, transformace a zpracování zpráv. Následně druhá část zahrnuje praktický výzkum prováděný v několika fázích ohledně ohledně vybraných kritérií,tj. reference k něčemu negativnímu, jednotlivci …více
Abstract:
Annotation The main aim of the thesis is to analyse WORLD BBC NEWS online from the viewpoint of its newsworthiness according to a specified set of criteria. The first part of the thesis provides a general introduction into the problematics of the selection, transformation and treatment of news reports. Then, the second part includes the practical research carried out in a few stages with regard to …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 31. 3. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 2. 6. 2016
  • Vedoucí: Mgr. Renata Jančaříková, Ph.D.
  • Oponent: doc. Mgr. Olga Dontcheva-Navrátilová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta

Masarykova univerzita

Pedagogická fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Učitelství pro základní školy / Učitelství anglického jazyka pro základní a jazykové školy

Práce na příbuzné téma