Eva Hubáčková

Bakalářská práce

Public Perception of the Basic Income in the Czech Republic in the Twenty-first Century

Public Perception of the Basic Income in the Czech Republic in the Twenty-first Century
Abstract:
This bachelor thesis focuses on the unconditional basic income from the perspective of the Czech citizens. It is divided into theoretical and practical part. The theoretical part contains various pieces of information about the basic income. The practical part focuses on the attitude of the Czech citizens towards the basic income. It compares current welfare system in the Czech Republic and the basic …více
Abstract:
Tato bakalářská práce se zabývá nepodmíněným základním příjmem z pohledu řádových občanů. Práce se dělí na teoretickou a praktickou část. V teoretické části je rozveden základní příjem. Praktická část se zabývá pohledem občanů na základní příjem. Rozebírá rozdíly mezi současným systémem sociálního zabezpečení a základním příjmem a případnými důsledky jeho zavedení. Dále vyhodnocuje dotazník, který …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 4. 5. 2016
Zveřejnit od: 4. 5. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Martina Kubíčková, MBA

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Hubáčková, Eva. Public Perception of the Basic Income in the Czech Republic in the Twenty-first Century. Zlín, 2016. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 4.5.2016

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 4. 5. 2016 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta humanitních studií
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe