Bc. Ilona Aleksandrova

Bakalářská práce

Závislost HDP na vybraných ekonomických veličinách

The dependence of GP on selected economic variables
Anotace:
Hlavním tématem této práce je zkoumání závislosti HDP na vybraných ekonomických faktorech. Hlavním cílem bakalářské práce je zhodnocení vlivu vybraných makroekonomických ukazatelů na HDP České republiky. Pro účely této práce bylo rozhodnuto, že budou zvoleny následující veličiny: obchodní bilance, nezaměstnanost, kurz cizích měn a ostatní faktory (průmyslová výroba a stavební výroba). Práce je postavena …více
Abstract:
The main theme of the work is to investigate the dependence of GDP on selected economic factors. The main objective of this thesis is to evaluate the impact of selected macroeconomic indicators to GDP Czech Republic. For the purposes of this study, it was decided that they selected the following variables: trade balance, unemployment, foreign currency exchange rates and other factors (industrial production …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 17. 4. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 16. 6. 2015
  • Vedoucí: doc. Ing. Diana Bílková, Dr.
  • Oponent: RNDr. Ivan Havlíček, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní

Vysoká škola finanční a správní

Bakalářský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Řízení podniku a podnikové finance

Práce na příbuzné téma