Bc. Patrícia Koníčková

Master's thesis

Pozitíva a negatíva verejnej podpory (dotácií) pri podpore projektov v hotelierstve a gastronómii

Positives and Negatives of Public Support (Subsidies) to Support Projects in the Hotel Industry and Gastronomy
Abstract:
The Objective of Master´s Dissertation „Positives and negatives of public support (subsidies) to support projects in the hotel industry and gastronomy“ deals with the current state of public support and the problem of drawing the European investment and the structural funds. Firstly, the theoretical part focuses on introducing the basic concepts pertaining to the topic and communicates with the entire …more
Abstract:
Práca „Pozitíva a negatíva verejnej podpory (dotácii) pri podpore projektov v hotelierstve a gastronómii“ sa zaoberá aktuálnou problematikou čerpania štátnej verejnej podpory a európskych investičných a štrukturálnych fondov. V prvej, teoreticko-metodologickej časti, oboznamuje čitateľa so základnými pojmami prislúchajúcimi k danej téme, a taktiež oboznamuje s celým priebehom čerpania dotácií od žiadosti …more
 
 
Language used: Slovak
Date on which the thesis was submitted / produced: 4. 5. 2017

Thesis defence

  • Date of defence: 12. 6. 2017
  • Supervisor: Ing. Petr Studnička, PhD.
  • Reader: Ing. Stanislava Belešová, PhD.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • no one
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola hotelová v Praze