Bc. Patrícia Koníčková

Diplomová práce

Pozitíva a negatíva verejnej podpory (dotácií) pri podpore projektov v hotelierstve a gastronómii

Positives and Negatives of Public Support (Subsidies) to Support Projects in the Hotel Industry and Gastronomy
Abstract:
The Objective of Master´s Dissertation „Positives and negatives of public support (subsidies) to support projects in the hotel industry and gastronomy“ deals with the current state of public support and the problem of drawing the European investment and the structural funds. Firstly, the theoretical part focuses on introducing the basic concepts pertaining to the topic and communicates with the entire …více
Abstract:
Práca „Pozitíva a negatíva verejnej podpory (dotácii) pri podpore projektov v hotelierstve a gastronómii“ sa zaoberá aktuálnou problematikou čerpania štátnej verejnej podpory a európskych investičných a štrukturálnych fondov. V prvej, teoreticko-metodologickej časti, oboznamuje čitateľa so základnými pojmami prislúchajúcimi k danej téme, a taktiež oboznamuje s celým priebehom čerpania dotácií od žiadosti …více
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 4. 5. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 12. 6. 2017
  • Vedoucí: Ing. Petr Studnička, PhD.
  • Oponent: Ing. Stanislava Belešová, PhD.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola hotelová v Praze