Mgr. Pavla Plánská

Bachelor's thesis

Liber monasterii Gradicensis klášterního archivu Csorna (Edice listin z let 1283 - 1310)

Liber monasterii Gradicensis of monastery archive Csorna (Edition of documents from 1283 - 1310)
Abstract:
Bakalářská diplomová práce se věnuje nejstaršímu kopiáři premonstrátského opatství Hradisko, který se dnes nachází v klášterním archivu maďarského města Csorna. Kromě edice listin z let 1283 - 1310, opsaných v této knize, přináší práce kodikologický popis, připojen je též rejstřík jmenný a místní.
Abstract:
This Bachelor thesis is engaged in the oldest cartulary of premonstratensian abbey Hradisko, which is located today in monastery archive of Hungarian city Csorna. Next to editions of documents from 1283 – 1310, which are copied in this book, brings this thesis codicology description, there is connected index of names and places too.
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 25. 1. 2013

Thesis defence

  • Date of defence: 6. 2. 2013
  • Supervisor: doc. PhDr. Dalibor Havel, Ph.D.
  • Reader: doc. PhDr. Zbyněk Sviták, CSc.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta