Bc. Milan PŘIBYL

Bakalářská práce

Geomorfologická analýza hlubokých svahových deformací v oblasti Petřkovické hory (západní část Štramberské vrchoviny)

Geomorphological analysis of the deep-seated gravitational slope deformations in the area of Petřkovická Mountain (western part of Štramberská Highlands)
Anotace:
Tato bakalářská práce se zabývá mapováním a výzkumem svahových deformací v Západobeskydském podhůří, v oblasti Petřkovické hory. Zájmové území se nachází ve flyšovém pásmu západních Karpat, na styku střídání dvou odlišných geologických jednotek. Práce zhodnocuje geologické a geomorfologické podmínky, které jsou příčinou sesuvů a jevů s nimi spojených. Přílohou práce je geomorfologická mapa svahových …více
Abstract:
This bachelor thesis deals with research and mapping of slope deformations in Západobeskydském foothills, the mountains Petřkovice. The area of interest is located in the Flysh Belt of Western Carpathians, at the intersection of alternation of two different geological units. This work reviews geological and geomorphological conditions, which are currently causing slope deformations. Included in this …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 25. 6. 2010
Zveřejnit od: 25. 6. 2010

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 24. 8. 2010
  • Vedoucí: Doc. RNDr. Tomáš Pánek, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

PŘIBYL, Milan. Geomorfologická analýza hlubokých svahových deformací v oblasti Petřkovické hory (západní část Štramberské vrchoviny). Ostrava, 2010. bakalářská práce (Bc.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ. Přírodovědecká fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 25.6.2010

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 25. 6. 2010 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ, Přírodovědecká fakulta