Bc. Barbora Chattová, Ph.D.

Diplomová práce

Taxonomie a ekologie sladkovodních rozsivek ostrova Nový Amsterdam (TAAF, Jižní Indický oceán).

Taxonomy and ecology of freshwater diatoms of IIe Amsterdam (TAAF, South Indian Ocean).
Anotace:
Práce přináší výsledky ekologické studie sladkovodních rozsivek ostrova Nový Amsterdam v jižním Indickém oceánu. Během výzkumu byly objeveny dva nové druhy rodu Pinnularia (Pinnularia amsterdamensis sp. nov. and Pinnularia vixconspicua sp. nov.). V práci je uveden jejich popis včetně latinské diagnosy a ekologických preferencí. Morfologie obou druhů je srovnána s podobnými taxony. Součástí studie je …více
Abstract:
The present study shows results of an ecological analysis of freshwater diatoms on Ile Amsterdam (Southern Indian Ocean), two new species belonging to the genus Pinnularia were described (Pinnularia amsterdamensis sp. nov. and Pinnularia vixconspicua sp. nov.). The morphology of both species was compared to other, similar species and notes on their ecology are added. Also the biogeographical relationships …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 13. 5. 2010

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 8. 6. 2010
  • Vedoucí: RNDr. Bohuslav Uher, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta