Bc. Veronika Gigalová

Diplomová práce

Kvalita života seniorů se srdečním selháním

Quality of life of seniors with heart failure
Anotace:
Příjmení a jméno: Bc. Veronika Gigalová Instituce: Lékařská Fakulta Masarykovy Univerzity Název práce: Kvalita života seniorů se srdečním selháním Vedoucí práce: Mgr. Marta Šenkyříková Počet stran: 114 Počet příloh: 6 Rok obhajoby: 2013 Klíčová slova: kvalita života, WHOQOL – BREF, srdeční selhání, senior Diplomová práce se zabývá problematikou kvality života u seniorů, kteří se léčili pro srdeční …více
Abstract:
Name and Surname: Bc. Veronika Gigalová Institution: Masaryk University, Faculty of Medicine Title of the Thesis: Quality of life of seniors with heart failure. Supervizor: Mgr. Marta Šenkyříková Number of pages: 114 Number of attachments: 6 Defended in: 2013 Key words: quality of life, WHOQOL – BREF, heart failure, senior This thesis deals with the quality of life for seniors who have been treated …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 26. 4. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 4. 6. 2013
  • Vedoucí: Mgr. Marta Šenkyříková, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Lékařská fakulta

Masarykova univerzita

Lékařská fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Specializace ve zdravotnictví / Ošetřovatelská péče v gerontologii