Mgr. Veronika BABJÁKOVÁ

Disertační práce

Semiotic Analysis of Media Discourse: Analysis of Gender in Selected British and Slovak Television Commercials

Semiotic Analysis of Media Discourse: Analysis of Gender in Selected British and Slovak Television Commercials
Abstract:
The thesis examines the issue of gender portrayal in media discourse and the way stereotypes are used in British and Slovak contexts. The hypothesis of the thesis is that although products are marketed at a national level by commercials aimed specifically at national audience, due to long-term globalization and international character of corporations owning the products, the rate and the way of gender …více
Abstract:
Predkladaná práca skúma otázku zobrazovania rodu v mediálnom diskurze a spôsob využívania stereotypného zobrazovania mužov a žien v britskom a slovenskom kontexte. Hypotéza je, že hoci sú reklamy na národné produkty určené konkrétne pre divákov daného národa, z dôvodu globalizácie trhu a médií a medzinárodného charakteru korporácií, ktoré produkty vlastnia, je spôsob zobrazovania rodu a rodových stereotypov …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 31. 5. 2014
Zveřejnit od: 31. 5. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 1. 9. 2014
  • Vedoucí: prof. PhDr. Stanislav Kavka, CSc.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

BABJÁKOVÁ, Veronika. Semiotic Analysis of Media Discourse: Analysis of Gender in Selected British and Slovak Television Commercials. Ostrava, 2014. disertační práce (Ph.D.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ. Filozofická fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 31.5.2014

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 31. 5. 2014 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ, Filozofická fakulta

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ

Filozofická fakulta

Doktorský studijní program / obor:
Filologie / Anglický jazyk

Práce na příbuzné téma