Bc. Lucia Zahradníková

Bakalářská práce

Integrace a inkluze dítěte s poruchou autistického spektra v ZŠ

Integration and inclusion of children with autism spectrum disorder in elementary school
Anotace:
V bakalářské práci se zabývám integrací žáka s poruchou autistického spektra na základní škole. Teoretická část je rozdělena do dvou kapitol. První z nich se věnuje poruchám autistického spektra, jejich definici, etiologii z pohledu historického i současného, diagnostice a metodám, dále klasifikaci poruch. Kapitola druhá je věnována vymezení pojmů integrace a inkluze, náležitostem inkluzivního vzdělávání …více
Abstract:
The bachelor thesis deals with the integration of pupils with autistic spectrum disorder in elementary school. The theoretical part is divided into two chapters. The first one is devoted to autism spectrum disorders, their definition, etiology of historical and contemporary view, diagnostics and methods further classification of failures. The second chapter is devoted to defining the concepts of integration …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 1. 4. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 2. 6. 2016
  • Vedoucí: doc. PhDr. Mgr. Jarmila Pipeková, Ph.D.
  • Oponent: prof. PaedDr. Miroslava Bartoňová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta