Bc. Olga Pánková

Bakalářská práce

Skiagrafické vyšetření dolní končetiny

Skiagrafy examination of the lower limb
Anotace:
Tato bakalářská práce Skiagrafické vyšetření dolní končetiny se zabývá diagnostickým vyšetřením skiagrafií, rentgenovým zářením, jeho vznikem, fyzikální podstatou a ochranou před riziky spojené s ozářením. Také pojednává o významném objevu nového druhu záření a jeho objeviteli Wilhelmu Conradu Röntgenovi. Další část je věnována anatomii dolní končetiny, přípravou pacienta k rentgenovému vyšetření a …více
Abstract:
The thesis "Skiagraphy examination of the lower limb" deals with diagnostical examination of skiagraphy, x-radiation, its origin, physical essence and protection from the risks related to radiation. It also discusses a significant discovery of a new kind of radiation and its discoverer Wilhelm Conrad Röntgen. The next part is dedicated to the anatomy of lower limb, patient preparation to the x-Rey …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 24. 4. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 31. 5. 2017
  • Vedoucí: Petr Vítek
  • Oponent: MUDr. Jakub Stulík

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Lékařská fakulta