Adam Kouba

Bakalářská práce

Využití přístupu design thinking: Studium z pohledu studentů

Use of Design Thinking approach: Study from students’ point of view
Anotace:
Cílem práce je prostřednictvím přístupu design thinking definovat klíčové problémy studentů při studiu bakalářského oboru VŠE FPH Podniková ekonomika a management. Obsahem teoretické části je popsání metody managementu inovací Design Thinking, její principy, metody a nástroje. Dále jsou zde shrnuty základní poznatky o motivacích generace Y. Praktická část využívá prvních dvou kroků procesu Design Thinking …více
Abstract:
The aim of this thesis is to define key issues that students encounter during their studies of the bachelor degree of Business administration in the University of Economics in Prague using the approach of Design Thinking. The theoretical part focuses on describing the innovation management method called Design Thinking, its principles, methods and tools. It also summarizes the current findings we have …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 31. 1. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 13. 6. 2017
  • Vedoucí: Kateřina Jiřinová
  • Oponent: David Anthony Procházka

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/70336