Mgr. Lucie PLEŠTILOVÁ

Master's thesis

Ear morphlogy in Chinese bamboo rat (\kur{Rhizomys sinensis}): Hearing adaptations to subterranean environment

Ear morphlogy in Chinese bamboo rat (\kur{Rhizomys sinensis}): Hearing adaptations to subterranean environment
Abstract:
I studied outer, middle and inner ear morphology in Chinese bamboo rat (Rhizomys sinensis).I compared studied specimen with other subterranean, fossorial and aboveground rodents and assumed degree of its adaptation to subterranean environment.
Abstract:
I studied outer, middle and inner ear morphology in Chinese bamboo rat (Rhizomys sinensis).I compared studied specimen with other subterranean, fossorial and aboveground rodents and assumed degree of its adaptation to subterranean environment.
 
 
Jazyk práce: English
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 26. 4. 2013
Zverejniť od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 29. 5. 2013
  • Vedúci: doc. Mgr. Radim Šumbera, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

PLEŠTILOVÁ, Lucie. Ear morphlogy in Chinese bamboo rat (\kur{Rhizomys sinensis}): Hearing adaptations to subterranean environment. Č. Budějovice, 2013. diplomová práce (Mgr.). JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH. Přírodovědecká fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH, Přírodovědecká fakulta

UNIVERSITY OF SOUTH BOHEMIA IN ČESKÉ BUDĚJOVICE

Faculty of Science

Master programme / odbor:
Zoology / Zoology

Práce na příbuzné téma