Bc. Tomáš Obert

Diplomová práce

Žacléř v 17. století

Žacléř in the 17th century
Anotace:
Diplomová práce pojednává o historii města Žacléř v 17. století. Na začátku je naznačena politická situace, vztahy mezi vlastníky panství a panovníkem. Největší část práce je věnována hospodářským dějinám panství Žacléř, zejména po třicetileté válce. Velký důraz je kladen na vztahy mezi vrchností a poddanými, vrchnostenské příjmy a sociální situaci v 17. století.
Abstract:
The diploma thesis deal about the history of the town Žacléř in the 17th century. At the beginning is indicated the political situation, relations between the owners of the dominion and the nobility. The largest part is devoted to the economic history of the dominion Žacléř, particularly after the Thirty Years War. Great emphasis is placed on relations between the nobility and peasants, nobility income …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 31. 3. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 5. 6. 2017
  • Vedoucí: PhDr. Marek Vařeka, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta

Masarykova univerzita

Pedagogická fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Učitelství pro základní školy / Učitelství dějepisu pro základní školy

Práce na příbuzné téma

  • Žádné práce na příbuzné téma.