Ing. Ondřej Maršík, DiS.

Bakalářská práce

Porovnání dvou firem finanční analýzou JURIS LTM s.r.o.; ROKL spol. s r.o.

Compare Two Companies with Financial Analysis JURIS LTM s.r.o.; ROKL spol. s r.o.
Anotace:
Cílem práce je analyzovat a porovnat dvě stavební firmy, podnikající ve stejném oboru a přibližně stejně dlouhou dobu působící na českém trhu. V práci jsou uvedeny konkrétní firmy: JURIS LTM s.r.o. a ROKL spol. s r.o..V práci jsou použity ekonomické ukazatele: rentability, likvidity, aktivity, zadluženosti, bonitní a bankrotní modely jako jsou Altmanovo z-skóre, Kralickův quick test, Multivariační …více
Abstract:
The purpose of this work is to analyse and compare two construction companies doing business in the same branch on the Czech market for about an equal period. There are two specific companies presented in the work: JURIS LTM s.r.o. and ROKL spol. s r.o. There are several economic indicators used in the work: profitability, liquidity, activity, insolvency, credibility and bankruptcy models like Altman …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 26. 4. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 26. 6. 2012
  • Vedoucí: Ing. Jiří Kudera, CSc.
  • Oponent: Ing. Josef Šiman

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS