Zuzana OBRDLÍKOVÁ

Bakalářská práce

Vliv intervenčního programu dechových cvičení na vybrané spirometrické hodnoty a na dechový stereotyp

The effect of the intervention program, breathing exercises on the selected value, and the wind spirometry stereotype
Anotace:
Práce se zabývá fungováním dýchací soustavy, konkrétně dechovým stereotypem a plicními kapacitami. Cílem bylo zjistit, zda intervenční program dechových cvičení má pozitivní vliv jak na dechový stereotyp, tak na zvýšení vitální kapacity a usilovného výdechu VC. Pro vyšetření stereotypu byl použit svalový dynamometr, kapacity byly měřeny pomocí spirometrie. Studie se zúčastnilo 34 probandů, 18 jako …více
Abstract:
This thesis deals with functioning of breathing system, concretely by breathing stereotype and lung's capacities. The aim was to find out if an intervention program of breathing exercises has a positive influence on breathing stereotype and increase of vital capacity and strenuous exhale VC. For stereotype checkup was used muscular dynametr, capacities were measured by spirometry. 34 probands take …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 19. 4. 2017

Obhajoba závěrečné práce

 • Vedoucí: Mgr. Petr Bahenský, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

OBRDLÍKOVÁ, Zuzana. Vliv intervenčního programu dechových cvičení na vybrané spirometrické hodnoty a na dechový stereotyp. Č. Budějovice, 2017. bakalářská práce (Bc.). JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH. Pedagogická fakulta

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
 • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH, Pedagogická fakulta

JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

Přírodovědecká fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Biologie / Biologie-Tělesná výchova

 
Název
Vložil
Vloženo
Práva
Theses ztb4di ztb4di/2
20. 4. 2017
Složky
Soubory
Bulánová, L.
21. 4. 2017
 • Co je jinak přidání souboru

  Soubor nebo složku lze nahrát pomocí tlačítka Přidat.
 • Co je jinak další operace se soubory

  Podrobnosti lze zjistit označením příslušného řádku.
 • Co je jinak pohled pro experty

  Pro častou práci je možné zvolit režim Více možností.
 • Co je nové vyhledávání souborů

  Vyhledávaný výraz můžete zadat přímo do adresního řádku.
 • Co je nové rychlý přístup k souborům

  Pomocí funkce Nedávné je možné se rychle vrátit k právě prohlíženým souborům. Oblíbené soubory je také možné označit Hvězdičkou.
 • Co se chystá

  Připravujeme další vylepšení pro mobilní zařízení.