Bc. Kateřina Šmídová

Bakalářská práce

Rodinná politika a programy nevládních organizací na podporu rodin s dětmi v Jihomoravském kraji

Family Policy and Programs of Nongovernmental Organization to Support of Families with Children in The South Moravian Region
Anotace:
Bakalářská diplomová práce pojednává o současné situaci rodinné politiky v Jihomoravském kraji. Zaměřuje pozornost zvláště na nevládní neziskové organizace a jejich programy na podporu „zdravých funkčních rodin“ s dětmi. Odpovídá na výzkumnou otázku: Jakým způsobem reaguje na potřeby rodin s dětmi rodinná politika a jaké programy na podporu rodin s dětmi vytvářejí nevládní neziskové organizace Jihomoravského …více
Abstract:
The thesis focuses on current situation of the family policy in the South Moravian Region. It mainly concentrates on non-governmental non-profit-making organizations and their programs, which support „healthy functional families“ with children. The research question is: Which way does the family policy respond to needs of families with children and which programs do the non-governmental organizations …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 2. 6. 2010

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 17. 6. 2010
  • Vedoucí: prof. PhDr. Milada Rabušicová, Dr.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta