Juraj ŠTEFANČÍK

Bakalářská práce

Historical development of the Conservative and Unionist party.

Historical development of the Conservative and Unionist party.
Abstract:
The aim of this thesis is to track the historical development of the Conservative and Unionist party, the most successful political party in Great Britain of all times according to their political success and the oldest political party in the world. The work describes the variations of the name of the party, transformation of Conservative ideology and many important political figures connected to the …více
Abstract:
Cílem této práce je sledování historického vývoje Konzervativní a Unionistické Strany, vzhledem k politickým úspěchům nejúspěšnější strany ve Velké Británii a také nejstarší politické strany na světě. V této práci jsou popsány různé variace jména strany, vývoj politického programu a také nejznámější politické osobnosti spjaté s touto stranou. Práce nabízí také historické souvislosti k nejdůlěžitějším …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 26. 4. 2013
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Bc. et Mgr. Andrew Tollet, M.Litt.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

ŠTEFANČÍK, Juraj. Historical development of the Conservative and Unionist party.. Plzeň, 2013. bakalářská práce (Bc.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta pedagogická

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta pedagogická

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

Fakulta pedagogická

Bakalářský studijní program / obor:
Specializace v pedagogice / Anglický jazyk se zaměřením na vzdělávání

Práce na příbuzné téma