Bc. Ilona Gerčáková

Bakalářská práce

Vývoj hypotečních úvěrů a diskontní sazby v ČR s prognózou do budoucna

Mortgage Rate and Discount Rate Trends in the Czech Republic with Prognosis for the future
Anotace:
Bakalářská práce se zabývá vývojem hypotečních úvěrů a diskontní sazby v České republice. V teoretické části se věnuji charakteristice hypotečních úvěrů a diskontní sazby. Jsou zde vymezeny základní pojmy a související matematické operace. V praktické části jsou popsány aktuální nabídky hypotečních úvěrů u různých bank a jejich srovnání. Dále vývoj úrokových sazeb hypotečních úvěrů a vývoj objemů hypotečních …více
Abstract:
This thesis is dealt with the development of the mortgage loan and discount rate in the Czech Republic. The theoretical part is focused on the characteristics of mortgage loan and discount rate. Some basic concepts are defined as well as mathematical operations. The practical part is described current offers of mortgage loans from different banks with their comparison. Next this thesis is described …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 4. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 3. 6. 2014
  • Vedoucí: Mgr. David Brebera

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Gerčáková, Ilona. Vývoj hypotečních úvěrů a diskontní sazby v ČR s prognózou do budoucna. Pardubice, 2014. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Pardubice, Fakulta ekonomicko-správní