Theses 

Kritický racionalismus Karla Raimunda Poppera – Bc. Martin KOZEL

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

Pedagogická fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Učitelství pro střední školy / Učitelství anglického jazyka pro 2. stupeň základních škol a učitelství základů společenských věd a občanské výchovy pro střední školy a 2. stupeň základních škol

Bc. Martin KOZEL

Diplomová práce

Kritický racionalismus Karla Raimunda Poppera

Karl Raimund Popper's Critical rationalism

Anotace: Práce se zabývá filozofií vědy Karla Raimunda Poppera, která je známa jako kritický racionalismus. Obsahem práce je rozbor jednotlivých aspektů Popperova filozofického systému včetně jeho kritiky induktivismu a požadavku verifikace jako kritéria demarkace, které zastávali filozovofé Vídeňského kruhu. Součástí je také objektivní kritika Popperova pojetí kritického racionalismu na základě studia jeho díla a souvisejících autorů. část práce je také věnována možnostem využití tématu ve výuce společenských věd.

Abstract: The thesis concerns Karl Raimund Popper's philosophy of science, which is known as critical rationalism. The topic contains an analysis of individual aspects of Popper's philosophical system including his critique of inductivism and verification as a criterion of demarcation of Vienna circle's philosophers. The thesis also includes objective critique of Popper's philosophy based on his work and other relevant philosophers. Part of the text is dedicated to finding a use for the topic in social sciences teaching process.

Klíčová slova: Novopozitivismus, indukce, dedukce, verifikace, falzifikace, koroborace, verisimilitude

Jazyk práce: čeština

  • Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 23. 4. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: doc. PhDr. Zdeněk Novotný, CSc.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
https://stag.upol.cz/StagPortletsJSR168/CleanUrl?urlid=prohlizeni-prace-detail&praceIdno=227379 Odkaz na soubor do lokálního úložiště instituce
thesis thesis
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI, Pedagogická fakulta

Jak správně citovat práci

KOZEL, Martin. Kritický racionalismus Karla Raimunda Poppera. Olomouc, 2019. diplomová práce (Mgr.). UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Pedagogická fakulta

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 22. 5. 2019 19:05, 21. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz