Bc. Ondřej Čarný

Diplomová práce

Marketingový výzkum v oblasti softwarových licencí na B2B trhu

Software licensing market research on B2B market
Anotace:
Předmětem této diplomové práce je realizace marketingového výzkumu na B2B trhu. Cílem výzkumu je prostřednictvím marketingového výzkumu zjistit potenciál uplatnění open source softwaru v podnicích. V teoretické části jsou popsána specifika B2B trhu a proces samotného marketingového výzkumu. Praktická část je rozdělena na přípravnou a realizační fázi. V přípravné fázi dochází k definování cíle a výzkumných …více
Abstract:
The object of the thesis is conducting marketing research on B2B market. The main goal of the thesis is finding a potential of usage open source software by businesses. Theoret-ical background is focused on specifications of B2B markets and describes process of marketing research. The practical part holds the marketing research itself which is di-vided into preparatory and realization part. In the …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 15. 5. 2020

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 24. 6. 2020
  • Vedoucí: Ing. Petr Mikuš, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Ing. Jan Žák

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta