Bc. Pavel Šindlář

Master's thesis

Faktory ovlivňující integraci Japonců v České republice

Factors influencing integration of Japanese in the Czech republic
Abstract:
Cílem této práce je nalézt faktory, které ovlivňují integrační proces Japonců žijících v České republice. Předmětem zkoumání jsou skutečnosti související s celkovým integračním procesem, včetně důvodů pro příchod do ČR. Výzkumný vzorek tvoří Japonci žijící v České Republice, kteří zde mají zájem z různých důvodů působit. Autor zjišťuje, jak Japonci vnímají svůj život v ČR a jak sami hodnotí své sociální …more
Abstract:
The aim of this study is to identify factors that influence the integration process of the Japanese living in the Czech Republic. The subject of research are facts related to the overall integration process including the various reasons for coming to the Czech Republic. The research sample consisted of Japanese living in the Czech Republic with different motivations for immigration to this country …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 18. 5. 2011

Thesis defence

  • Date of defence: 6. 6. 2011
  • Supervisor: PhDr. Michal Vašečka, Ph.D.
  • Reader: Mgr. Michal Nekorjak, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií