Theses 

Predikce vítěze sportovního utkání využitím PageRanku – Pavel SUDA

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

Fakulta aplikovaných věd

Bakalářský studijní program / obor:
Inženýrská informatika / Informační systémy

Práce na příbuzné téma

Zobrazit popisek
  • Žádné práce na příbuzné téma.

Pavel SUDA

Bakalářská práce

Predikce vítěze sportovního utkání využitím PageRanku

Prediction of Sport Match Winner Using PageRank

Anotace: Práce se zabývá predikcí vítěze sportovního utkání využitím algoritmu PageRank. Naleznete zde popis používaných metod pro predikci budoucí hrany v grafu. V práci se nachází stručný popis algoritmu PageRank a problémů s jeho implementací. Jsou zde také popsány sportovní soutěže, na nichž je testována úspěšnost predikce využitím PageRanku. Dále se v práci nachází popis navržených typů grafů a navržené úpravy vektoru personalizace. Práce obsahuje popis dvou aplikací, které byly vytvořeny za účelem získání a prezentace získaných výsledků predikce. Na konci práce je diskutována úspěšnost získaných výsledků predikce.

Abstract: Bachelor thesis is concerned with the prediction of the sport's match winner using the algorithm PageRank. In presented bachelor thesis you can find the description of the method for the predtiction of future edge in graph. In this thesis there is a brief description of the algorithm PageRand and following problems with its implementation. We can also find the description of sport competitions in which the prediction using PageRank was tested. Afterwards, there is a description of designed graphs and proposed modifications of personalized vector. This thesis contains the description of two applications which were created for the purpose of obtaining and presenting results of the prediction. At the end of the thesis, the success rate of obtained prediction results is discussed.

Klíčová slova: PageRank, predikce, graf, vrchol, budoucí hrana

Jazyk práce: čeština

  • Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 26. 6. 2014
  • Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Michal Nykl

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
https://portal.zcu.cz/stag?urlid=prohlizeni-prace-detail&praceIdno=59329 Odkaz na soubor do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta aplikovaných věd
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/

Jak správně citovat práci

SUDA, Pavel. Predikce vítěze sportovního utkání využitím PageRanku. Plzeň, 2014. bakalářská práce (Bc.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta aplikovaných věd

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 19. 4. 2019 07:07, 16. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz