Bc. Tomáš Kratěna

Diplomová práce

Portlet pro interaktivní vizualizaci dynamických dat

Portlet for interactive visualization of dynamic data
Anotace:
Cílem práce je vytvořit portlet, který umožní zobrazovat data z webových diskuzí pomocí různých typů grafů. Vycházíme z dat poskytnutých průmyslovým partnerem IBA CZ, s.r.o.
Abstract:
The work aims at creating a portlet for visualisation of data from web discussions using different types of charts. We build on data provided by the industry partner IBA CZ, s.r.o.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 27. 5. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 27. 6. 2013
  • Vedoucí: RNDr. Radek Ošlejšek, Ph.D.
  • Oponent: RNDr. Ing. Tomáš Ludík, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta informatiky

Masarykova univerzita

Fakulta informatiky

Magisterský studijní program / obor:
Aplikovaná informatika / Aplikovaná informatika

Práce na příbuzné téma