Bc. Tomáš Kratěna

Master's thesis

Portlet pro interaktivní vizualizaci dynamických dat

Portlet for interactive visualization of dynamic data
Abstract:
Cílem práce je vytvořit portlet, který umožní zobrazovat data z webových diskuzí pomocí různých typů grafů. Vycházíme z dat poskytnutých průmyslovým partnerem IBA CZ, s.r.o.
Abstract:
The work aims at creating a portlet for visualisation of data from web discussions using different types of charts. We build on data provided by the industry partner IBA CZ, s.r.o.
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 27. 5. 2013

Thesis defence

  • Date of defence: 27. 6. 2013
  • Supervisor: RNDr. Radek Ošlejšek, Ph.D.
  • Reader: RNDr. Ing. Tomáš Ludík, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Fakulta informatiky

Masaryk University

Faculty of Informatics

Master programme / field:
Applied Informatics / Applied Informatics